Chłopiec
S P

Jak działamy?

W naszym przedszkolu w Zębicach wspomagamy proces rozwoju i edukacji Twojego dziecka w oparciu o podstawę programu wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Edukacja językowa

Edukacja językowa

 • rozwój mowy i myślenia
 • nauka czytania i pisania
 • język angielski 3 razy w tygodniu
 • Zajęcia z logopedą 1 raz w tygodniu (grupowe i indywidualne)
Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna

 • poznawanie stosunków jakościowych i ilościowych, kształtowanie
 • matematyka
 • zabawy konstrukcyjne
 • ćwiczenia w orientacji przestrzennej
Edukacja przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza

 • poznawanie otoczenia społecznego, technicznego i przyrody
 • przyroda poznawana sensorycznie, poprzez zmysły, doświadczenia, eksperymentowanie i obserwacje
Wychowanie estetyczne

Wychowanie estetyczne

 • obcowanie z przyrodą, sztuką, działalność plastyczno-konstrukcyjna, umuzykalnienie
 • zajęcia umuzykalniające- choreoterapia, rytmika, taniec i śpiew
 • zajęcia artystyczne codziennie ( stosowanie różnych technik)
 • muzykoterapia kinezjologia (gimnastyka mózgu Paula Dennisona)
Wychowanie zdrowotne

Wychowanie zdrowotne

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-kulturalnych, rozwój sprawności ruchowej
 • spacery, zabawy na świeżym powietrzu
 • zabawy i ćwiczenia kształtujące prawidłowa postawę ciała (gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekcyjnymi 1 raz w tygodniu)
 • zabawy i ćwiczenia orientacyjno-porządkowe
 • rozwój sprawności ruchowej z elementami równowagi, rzutu, celowania, toczenia, noszenia, wspinania się, skoku i podskoku, zabawy na czworakach
 • kinezjologia, czyli gimnastyka mózgu Paula Dennisona
 • ćwiczenia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Wychowanie społeczno-morlane

Wychowanie
społeczno-moralne

 • uczestniczenie w życiu grup społecznych tj. rodzina, grupa przedszkolna, społeczeństwo
 • zajęcia integracyjne
 • zajęcia z elementami pedagogiki zabawy
 • spotkania, przedstawienia i pikniki z rodzicami oraz innymi członkami rodziny
 • zabawy okolicznościowe m.in. Halloween, Andrzejki, Bal karnawałowy, Dzień Dziecka
 • wycieczki do teatrów, opery, muzeów, galerii i wszystkich miejsc, w których Twoje dziecko dowie się czegoś ciekawego
dziecko dziecko

Plan dnia

Przedszkole Zębice

6.00-9.00
Przyjście dzieci do przedszkola - zabawa dowolna
9.00-9.30
Śniadanie
9.30-12.00
I Blok Dydaktyczny
Realizacja zajęć dydaktycznych
z nauczycielem prowadzącym
Język angielski 3 razy w tygodniu
Gimnastyka poranna gry i zabawy ruchowe
Tańce 1 raz w tygodniu
Zajęcia z logopedą 1 raz w tygodniu
12.00-13.00
Obiad
13.00-14.00
Relaks przy muzyce, czytanie bajek i baśni
14.00-15.00
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań
15.00-15.30
Podwieczorek
15.30-17.00
Zabawa dowolna (zabawy na placu zabaw)

Galeria

Chłopiec
S P

Setki zadowolonych rodziców

E

Cennik

Miesięczny pobyt dziecka 3-6 letniego w przedszkolu
600 zł
Jednorazowa opłata pobierana przy podpisywaniu umowy
250 zł
Wyżywienie
Catering Weranda Smaków
Chłopiec
W

Kontakt

Krasnoludek

Przedszkole Niepubliczne
"Leśne Skrzaty"

Zębice, ul. Leśna 16
55-010 Święta Katarzyna

[email protected]


tel. 606 963 011 - Patrycja Kuczyńska - właściciel
tel. 535 559 605 - Ewa Tymcio - dyrektor